Jak dobrać odpowiednią próbę do konkretnych badań naukowych?

Dobór próby jest częścią badania statystycznego i należy do stosunkowo zaawansowanej pracy naukowej. Poniżej opisano w korkach uproszczony proces dobór próby do badań naukowych.

Proces doboru próby do badań sprowadza się do następujących czynności

 • określenia populacji generowanej oraz liczebności
 • określenia jednostki będącej przedmiotem badania
 • wyznaczenie zbioru potencjalnych jednostek na podstawie np.: katalogu firm, książki telefonicznej, rejestru ludności itp.
 • określenie wielkości badanej próby
 • dokonanie wyboru metody doboru próby oraz właściwego wyboru.

Metody doboru prób do badań naukowych

Można wyróżnić dwie metody dobory losowe oraz nielosowe.

Do metod losowych zalicza się:

 • prosty dobór losowy ( losowanie, liczby losowe, dobór systematyczny)
 • warstwowy składa się on z dwóch etapów. Po pierwsze najpierw całą zbiorowość dzieli się na jednorodne warstwy, a po drugie dokonuje się wyboru w każdej podzielonej warstwie proporcjonalnie do liczebności.
 • wielowarstwowy odbywa się etapami np. najpierw losuje się województwa, gminy, okręgi.
 • zespołowy polega na losowaniu całych zespołów, a nie pojedynczych jednostek.
 • wielofazowy dzięki niemu można wylosować większą próbę po czym wybrać z niej jedną lub kilka mniejszych
 • kombinowany jest to po prostu połączenie metod wyżej wymienionych.

Z kolei do nielosowych metod zalicza się dobór

 • eliminacji z grona jednostek drogą eliminacji wybiera się jednostkę lub grupę do badań
 • kwotowy przy tym doborze przyjmuje się założenie, że próba jest reprezentatywna jeśli jej struktura oparta jest na kilku podstawowych cechach populacji np. płci, wieku.
 • jednostek typowych do badania wybiera się/dopuszcza tylko te jednostki, które odpowiadają wcześniej przyjętym normom.
 • przypadkowy o doborze decyduje zwykły przypadek

Przy pomocy wyżej wymienionych metod dobiera się jednostki do różnych badań statystycznych, które mają na celu zdobycie informacji. Więcej ciekawych artykułów o nauce znajdziesz w serwisie www.kulturalny.pl.