Czym jest literacka nagroda Nobla?

Uważana za najbardziej prestiżową nagrodę za osiągnięcia intelektualne, Nagroda Nobla została przyznana ponad 900 osobom i organizacjom, których osiągnięcia były znaczące dla ludzkości w takich dziedzinach jak medycyna, fizyka, chemia i literatura.

Czym jest literacka nagroda Nobla?

Literacka Nagroda Nobla to nagroda literacka przyznawana co roku w celu uznania twórczości autorów za ich cenny wkład w rozwój ludzkości.

Nagroda przyznawana jest od 1901 roku i stanowi spuściznę po Alfredzie Noblu, chemiku i inżynierze, który wynalazł dynamit i inne wojskowe elementy wybuchowe.

Czy twórca dynamitu stworzył również nagrodę, aby wyróżnić tych, którzy przynoszą korzyść ludzkości? Tak. Wobec odbioru prasowego jego pracy i poczucia winy z powodu tego, jak szkodliwe mogły być jego wynalazki, Nobel zmienił swój testament. Określił, że jego fortuna zostanie przeznaczona na stworzenie serii nagród dla tych, którzy zrobili największe dobro dla ludzkości w dziedzinie fizyki, chemii, medycyny, pokoju na świecie i literatury. W ten sposób Nobel przeznaczył 94% swojego majątku na stworzenie pięciu nagród.

Rudolf Liljequist i Ragnar Sohlman zajmowali się egzekwowaniem testamentu i opieką nad fortuną inżyniera, więc postanowili stworzyć Fundację Nobla i zorganizować nagrodę. W 1900 roku wytyczne organizacji i wytyczne przyznawania nagrody zostały określone przez Alfreda Nobla i ogłoszone przez króla Szwecji Karola II.

Kto przyznaje literacką nagrodę Nobla?

Zgodnie z wolą Nobla, „Akademia Sztokholmska” miała wybrać laureatów nagrody za literaturę. Organizacja ta, bardziej znana jako Akademia Szwedzka, została założona w 1786 roku przez Gustawa III, króla Szwecji.

Składa się z 18 członków, którzy są wybierani dożywotnio i reprezentują najwyższy skandynawski autorytet literacki. Gustaw III pierwotnie planował, aby Akademia Szwedzka liczyła 20 członków, gdyż tyle liczyli przedstawiciele Akademii Francuskiej, na której wzorował się skandynawski organ.

W celu wyboru nowych członków przeprowadza się tajne głosowanie w siedzibie organizacji. Zanim wyniki zostaną opublikowane, król, jako protektor Akademii Szwedzkiej, jest wzywany do ich zatwierdzenia.

W początkowym okresie literacka Nagroda Nobla była przyznawana przez grupę członków, w której literaci stanowili mniejszość. Zmieniło się to jednak w drugiej połowie XX wieku, kiedy językoznawcy byli znacząco obecni w Akademii.  W ostatnich latach zwiększyła się również obecność kobiet: do tej pory przyjęto 7 kobiet.

Źródło: https://nieuwierzysz.pl – portal o ciekawostkach z różnych dziedzin życia.